فکرانه

بازی کهنه سرباز THE GRIZZLED

5-2 نفره
30-60 دقیقه
10 سال به بالا
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود

سرنوشت تلخ رفقا!!!
درمیدان اصلی، گروهی از رفقای چند ده ساله، می اندیشند، خیره ، بسیج همگانی بر دیوار .
در هفته های گذشته اخبار روزنامه ها نگران کننده بود .
بااین حال همه از بی رحمی ماهیت این اطلاعیه جا خورده اند.
فارغ از درک ژرفای جهنمی که در پیش رو دارند با یکدیگر پیمان می بندند، همه باهم زنده از جنگ برمی گردیم، بی خبر از سرنوشتی که به مراتب تلخ تراز تاریک ترین تصوراتشان خواهد بود.