فکرانه

قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود

تیراژه، بازی 7 قانون است چون هر رنگ قانونی دارد.
بازی با قرمز شروع می‌شود که قانون برنده شدن در آن خیلی آسان است:
باید برترین کارت را داشته باشید! اگر در نوبت‌تان برنده باشید، نوبت بعد، قانون دیگری حاکم است و مبارزه‌ی دیگری را برای برنده شدن در پیش دارید.
در هر نوبت اگر برنده نباشید از بازی بیرون می‌روید.
آخرین بازیکنی که باقی می‌ماند برنده است.
قانون عمومی بازی تیراژه این است: فقط برنده باشید!