فکرانه

En

بازی تیراژه red 7

4-2 نفره
30-20 دقیقه
9 سال به بالا
قیمت
59,000 تومان
ارسال سفارش های بالای مبلغ 300,000 تومان رایگان است.
تعداد :

تیراژه، بازی 7 قانون است چون هر رنگ قانونی دارد.
بازی با قرمز شروع می‌شود که قانون برنده شدن در آن خیلی آسان است:
باید برترین کارت را داشته باشید! اگر در نوبت‌تان برنده باشید، نوبت بعد، قانون دیگری حاکم است و مبارزه‌ی دیگری را برای برنده شدن در پیش دارید.
در هر نوبت اگر برنده نباشید از بازی بیرون می‌روید.
آخرین بازیکنی که باقی می‌ماند برنده است.
قانون عمومی بازی تیراژه این است: فقط برنده باشید!