فکرانه

گوش بزنگ Goosh be zang

2 تا 4 نفره
15 تا 30 دقیقه
6 سال به بالا
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

محصول گوش به زنگ حاوی تعدادی کارت که برروی هرکدام بین یک تا پنج میوه وجود دارد و یک زنگ تشکیل شده است.
هر کودک یک تعدادکارت را دراختیار می گیرد و زنگ را در وسط بازیکنان قرار میدهیم .
کودکان هم زمان یکی از کارتهای خود را برمی گردانند .
بازیکنی که بتواند تشخیص دهد از کدام میوه دقیقا 5 تصویر وجود دارد زنگ را به صدا در می آورد و برنده آن دست از بازی است و تمامی 4 کارت آن دست را برمی دارد . درصورتیکه بازیکن اشتباهی زنگ را به صدا در آورد باید به هریک از بقیه بازیکنان یک کارت بده
بازی تا زمانی که یکی از بازیکنان کارت خود را تمام کند ادامه می یابد و برنده فردی که کارت بیشتری داشته باشد
این بازی دقت دیداری بازیکنان را افزایش میدهد.
برای این بازی تمرکز خوبی باید داشته باشیم .
از اهداف دیگری که از این بازی می توان به آن دست یافت سرعت عمل و سرعت واکنش به محرک های دیداری است.
شناخت مفهوم عدد هم از مواردی است که دراین بازی به آن دست می یابیم .

  • افزایش دقت دیداری
  • افزایش تمرکز و توجه
  • افزایش سرعت عمل و واکنش
  • شناخت مفهوم عدد

2 تا 4 نفره

15 تا 30 دقیقه
6 سال به بالا
210*145*60 میلی متر
350گرم

نام لاتین
Halli Galli
انواع مختلف
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول -
سال انتشار در داخل کشور 1397
محتویات جعبه
1عدد زنگ و تعدادی کارت