فکرانه

بازی دو ضرب 2zarb

2 الی 6 نفره
15 دقیقه
8 سال به بالا
  • :
  • :
  • :
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

بازی دوضرب یکی از بازی های الگو یابی می باشد که در آن باید یک الگوی عددی که حاصلضرب دو عدد است را پیدا کرد.
روش بازی به اینصورت است که هر بازیکن تعدادی کارت دارد که روی هر کارت یک عدد نوشته شده است.
یک زمین بازی و دو مهره در میان بایکنان قرار دارد که هر بازیکن در نوبت خود می بایست با استفاده از یکی از مهره ها و قرار دادن آن روی یکی از اعداد زمین، جواب کارت خود را پیدا کند.
هر بار که این کار انجام شد کارت دست بازیکن می سوزد.
بازیکنی که بتواند زودتر از سایرین کارت های خود را تمام کند برنده بازی می باشد.
این بازی را می توان دو تا شش نفره انجام داد. همچینی در میان کارت ها تعدادی کارت خاص نیز وجود دارد که امکانات ویژه ای دارند و از آن ها در طول بازی می توان استفاده کرد.

2 الی 6 نفره

15 دقیقه
8 سال به بالا
155*105*30 میلی متر
250 گرم
نام اصلی لاتین clean-and-jerk
نام های مختلف -
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول
سال انتشار در داخل کشور
محتویات جعبه زمینه بازی ،43عدد کارت و 2 عدد مهره