فکرانه

بازی موشکو mooshkoo

1 الی 3 نفره
20 دقیقه
5 سال به بالا
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود

شیوه ی بازی:
تمامی بازیکنان موشک های خود را بطوری که به آسانی در دسترس خود باشند قرار میدهد؛یک موشک را بر روی پرتاب کننده قرار دهید، آنر پایین کشیدهو سپس رها کنید. با این کار، موشک به سمت جلو و به سمت ناحیه ی هدف پرتاب میشود.با انجام تمرین، میتوانید فاصله ها را به آسانی حدس زده و موشک همرنگ را به سمت سوراخ هدف هدایت کنید.بازی توسط یکی از بازیکنان براساس توافق شروع میشود و طبق عقربه های ساعت به نوبت بازیکنان یک شلیک انجام می دهد. توجه داشته باشد هر موشکدر طول بازی فقط یک بار شلیک می شود در انتهای بازی تمامی بازیکنان امتیازات خودرا محاسبه کرده و ثبت میکنند.بازیکنی مقام اول را کسب میکند که جمع امتیازاتش بیشتر ازهمه باشد. در صورتی که دو یا چند برنده داشته باشیم بازی تکرارمی شود و در انتهابازی امتیازات با هم جمع بسته خواهد شد.
.
محاسبه ی امتیازات:
برای موشک همرنگ که در طبقه اول 5 امتیاز و به موشک هایهمرنگ در طبقات بالایی 10 متیاز در نظر خواهید گرفت.توجه: هیچ امتیازی برای موشکی که در محوطه بازیکن دیگر (غیرهمرنگ) فرود آید یا در بیرون صفحه بازی شلیک شود در نظر گرفته نمیشود.

1 الی 3 نفره

20 دقیقه
5 سال به بالا
330*210*60 میلی متر
360 گرم
نام اصلی لاتین mooshkoo
نام های مختلف -
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول
سال انتشار در داخل کشور
محتویات جعبه صفحه بازی ،27 عدد مهره رنگی و 3 عدد موشک