فکرانه

بازی چانچو chancho

2 - 10 نفره
10دقیقه
7 سال به بالا
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود


ابتدا کارت‌ها را بین افراد تقسیم می‌کنیم.
همه بازیکن‌ها کارت‌هایشان را به پشت جلوی خودشان می‌گذارند.
توتم را وسط بازیکنان قرار می‌دهیم. بازیکنان به نوبت کارت رویی دسته کارت‌های خود را برمی‌گردانند و در فضای جلوی خود می‌گذارند.
به محض این که دو کارت رو شده دارای طرحی مشابه باشند، بین صاحبان آن دو کارت دوئل اتفاق می‌افتد.
یعنی هرکس زودتر متوجه تشابه کارت‌ها بشود به سرعت توتم را برمی‌دارد.
برنده دوئل کارت‌های روشده خود را به بازنده می‌دهد. بازنده این کارت‌ها را به همراه کارت‌های رو شده‌ی خودش به دسته کارت‌های خودش اضافه می‌کند.
بازیکنی که زودتر کارت‌هایش تمام شود برنده است.


2-10 نفره

10 دقیقه
7 سال به بالا
100*110*160 میلی متر
500گرم


نام لاتین
Jungle Speed
انواع مختلف
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول -
سال انتشار در داخل کشور 1397
محتویات جعبه80 عدد کارت همراه راهنما بازی