فکرانه

بازی کنجین kenjin

2 - 4 نفره
30دقیقه
12 سال به بالا
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود


جنگى بى رحمانه در سراسر ژاپن فئودال در جریان است؛
براى به قدرت رسیدن و نجات قبیله خود باید به عنوان یکى از رهبران قبایل از قلمرو خود در مقابل دشمن که مرزهاى شما را تهدید مى کند دفاع کنید.
اکنون وقت آن است که نیروهاى خود را فرماندهى کرده و استراتژى حریف را براى تصرف در میدان جنگ و پیروزى بخوانید.!
تا بتوانید در جنگ پیروز شوید.
یک بازى کارتى سریع و ظریف از بلوف و تاکتیک هاست.
شما بر سر دو منطقه با هر یک از بازیکنان کنارى خود نبرد مى کنید
در بازی کنجین هیجان را تجربه کنید!.

2-4 نفره

30 دقیقه
12 سال به بالا
50*160*210 میلی متر
700گرم


نام لاتین
kenjin
انواع مختلف
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول -
سال انتشار در داخل کشور 1397
محتویات جعبه63 عدد کارت همراه راهنما بازی