فکرانه

بازی خوش آمدید به Welcome To

1 -12 نفره
30 دقیقه
8 سال به بالا
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.
ناموجود

اصول بازی:
در این بازی، بازیکنان در نقش معماران آمریکایی در دهه ۵۰ در دوره انفجار جمعیت قرار میگیرند، که باید مواظب رقبا باشند!
چه کسی با ساختن بهترین شهرک‌ها در سه خیابانی که به آنها سپرده شده، موفق میشود که بهترین نقشه‌های شهری را اجرا کند؟ آیا پارکهای تجملی و استخرهای لوکس برای اینکه لقب بهترین معمار را بدست آورید کافی خواهد بود؟

در بازی “خوش آمدید به خانه رویایی‌تان” بازیکنان همگی در یک زمان، با کارتهای یکسان بازی میکنند. همه چیز درباره این است که هوشمندانه از شماره‌های خانه و قابلیت مربوط به آنها استفاده کنید تا تبدیل به بزرگترین معمار آینده شوید!

هدف بازی
معماران سعی می‌کنند سه خیابان خود را با ساختن خانه‌هایی که با شماره‌ها مشخص می‌شوند، به تدریج توسعه دهند.
خانه ها بصورت شهرک‌هایی گروه‌بندی می‌شوند، اما فقط آنهایی که کامل شده‌اند، در انتهای بازی حساب می‌شود.
پارکها و استخرها به پیشرفت محله شما کمک می‌کنند.
معماران می‌توانند ارزش شهرک‌های خود را، با بالا بردن کیفیت ساخت و سازشان افزایش دهند.
همه اینها در حالیست که سعی می‌کنند اولین نفری باشند که نقشه‌های شهر را کامل می‌کنند!
در نهایت، مهندسان میتوانند با افزایش استخدام‌ها از طریق پیمانکاران، ساخت و ساز را با سرعت بیشتری انجام داده و مورد تشویق شهردار واقع شوند.

چیدمان بازی:
* هر بازیکن یک برگه از دسته برگه بازیکنان جدا کرده و به همراه یک خودکار یا مداد کنار خود قرار می‌دهد.
* برگه‌های راهنمای بازیکنان را بین بازیکنان پخش کنید.
* کارت‌های نقشه شهر را بُر زده و سه کارت را بصورت تصادفی از دسته اصلی جدا کنید: یکی از n1، یکی از n2 و یکی از n3. آنها را بصورتی قرار دهید که طرف “پروژه” آنها بالا بوده و برای همه بازیکنان قابل رویت باشد.
بقیه کارت‌های نقشه شهر را به جعبه بازی برگردانید.
* کارت‌های ساخت و ساز را بُر زده و به سه دسته مساوی ۲۷ تایی تقسیم کنید، بطوریکه که طرف شماره خانه‌ها به رو باشد. سپس این سه دسته را در یک ستون با فضای کافی در سمت راست آنها قرار دهید.
در نهایت چیدمان بازی مشابه تصویر زیر خواهد بود.


نحوه انجام بازی:
ابتدای هر دور، بالاترین کارت هر سه دسته کارت ساخت و ساز را برگردانده و سمت راست دسته کارتها قرار دهید طوریکه طرف قابلیت کارت به رو باشد. این دسته‌ها سه ترکیب را شکل خواهند داد، شامل یک شماره خانه و یک قابلیت. این ترکیب‌ها برای انجام حرکت بازیکنان مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

بازیکنان حرکت خود را در هر دور همزمان انجام می‌دهند. هر بازیکن بصورت جداگانه یکی از سه ترکیب رو شده را انتخاب کرده و حرکت خود را روی برگه‌اش انجام می‌دهد. این امکان وجود دارد که چند بازیکن ترکیب یکسانی را انتخاب کرده باشند.

هر بازیکن باید شماره ترکیب انتخاب شده خود را داخل یکی از خانه‌های سه خیابان برگه خود یادداشت کند. شماره‌ها همیشه باید در یکی از خانه‌های خالی نوشته شوند و باید از چپ به راست بصورت صعودی درج شوند.

بازی تک نفره
در حالت تک نفره بازی Welcome To بازیکنان باید سعی کنند تا به بهترین امتیازات دست پیدا کنند.

چیدمان اولیه:
کارت‌های ساخت و ساز را بُر بزنید، درحالیکه طرف قابلیت کارت به رو باشد، و بصورت تصادفی آن را به دو دسته مساوی تقسیم کنید. کارت بازی تک نفره را در یکی از این دسته‌ها بُر بزنید. سپس این دسته را زیر دسته دیگر قرار دهید، بدون اینکه آن را بار دیگر بُر بزنید.
دسته کارتهای نقشه شهری را بُر زده و سه کارت را بصورت تصادفی جدا کرده و بصورتیکه طرف “پروژه” آن به رو باشد، در کنار کارت‌های ساخت و ساز قرار دهید.
یک برگه از دسته برگه بازیکنان جدا کرده و همراه با کارت راهنمای بازیکن در کنار خود قرار دهید.

نحوه بازی:
در ابتدای بازی، سه کارت ساخت و ساز بکشید. سپس دو کارت از این سه کارت را انتخاب کنید، یکی را برای شماره‌اش و دیگری را برای قابلیتش. کارت سوم را بسوزانید.

در گوشه‌های طرف شماره کارت‌های ساخت و ساز، قابلیت پشت آن کارت نیز نشان داده شده است، که بازیکنان میتوانند همیشه به آن رجوع کنند.

با استفاده از این دو کارت، حرکت خود را مثل بازی چند نفره انجام داده، سپس کارت‌ها را بسوزانید. دور جدید را با کشیدن سه کارت جدید و تکرار این مراحل انجام دهید. وقتی که کارت بازی تک نفره رو شد، تمام نقشه‌های شهری انجام شده در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین دیگر امکان دستیابی به امتیاز بالای آن‌ها وجود ندارد. تمام کارت‌های نقشه‌های شهری را به طرف “انجام شده” (Approved) برگردانید. بقیه قوانین بازی معمولی در بازی تک نفره نیز اعمال می‌شوند.

پایان بازی:
بازی هنگام تمام شدن دسته کارت‌ها، به پایان میرسد. یا اینکه یکی از سه حالت پایان بازی که در حالت بازی معمولی توضیح داده شد، اتفاق بیفتند.
بازیکن مثل حالت معمولی امتیازات خود را محاسبه می‌کند. استثنا: در قسمت پیمانکار، بازیکن فقط درصورتیکه حداقل ۶ خانه از ستون پیمانکار را خط زده باشد، ۷ امتیاز دریافت می‌کند؛ در غیراینصورت هیچ امتیازی از قسمت پیمانکار دریافت نخواهد کرد.


1-12 نفره

30 دقیقه
8 سال به بالا
40*130*130 میلی متر
1000گرم


نام لاتین
Welcome to
انواع مختلف
محصول کشور ایران
طراح بازی
سال انتشار محصول -
سال انتشار در داخل کشور 1400
محتویات جعبه ۲۹ کارت نقشه شهر، ۴ برگه راهنمای بازیکنان‌، ۸۱ کارت ساخت و ساز، ۱۰۰ برگه بازی