فکرانه

En

اوگا بوگا OOGA BOOGA

8-4 نفره
30-15 دقیقه
8 سال به بالا
مشخصات
3,100 تخفیف 62,000 تومان
قیمت
58,900 تومان
ارسال سفارش های بالای مبلغ 150,000 تومان رایگان است.

مشخصات
نوع بازی
مکانیزم
مهارت
مصارف خاص
محدوده سنی