فکرانه

فیلترهای اعمال شده :
کمک آموزشی
فقط نمایش کالاهای موجود
جستجو کنید
محدوده قیمت
از
35,000
تومان
تا
12,450,000
تومان

بازی های ساختنی

بازی های کمک آموزشی

با استفاده از ابزارها و بازی های کمک آموزشی، فرایند آموزش تسهیل و پربار می شود. آموزگاران و خانواده ها برای عینی سازی، جذاب کردن و روح بخشیدن به آموزش هایشان، از ابزارها و بازی های کمک آموزشی توصیه شده در کتاب ها و مراجع درسی استفاده می کنند. فکرانه برای نهادینه کردن لذت آموختن، با در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی و محتوای کتاب های درسی، مجموعه متنوعی از بازی ها و ابزارهای کمک آموزشی سودمند را در زمینه های مفاهیم ریاضی، علوم، فارسی و زبان انگلیسی و نیز جغرافیا گردآوری و عرضه کرده است..

  1 2 3 4 5