فکرانه

فیلترهای اعمال شده :
خارج از خانه
فقط نمایش کالاهای موجود
جستجو کنید
محدوده قیمت
از
15,000
تومان
تا
2,500,000
تومانبازی های ساختنی

 

خارج از خانه

ر حالی که کودکان می توانند از بازی های بی شماری در داخل خانه استفاده کنند و از آن لذت ببرند، نباید از استفاده از بازی های خارج از خانه (Outdoor Toys) چشم پوشی کرد. این بازی ها سبب رشد جسمانی و توسعه مهارت های فیزیکی افراد می شود. به علاوه، این که بتوان برای همه اعضای خانواده یک بهانه و زمینه برای فعالیت مشترک بیرون از خانه و تقویت مناسبات و روابط خانوادگی، تعریف کرد، کار کمی نیست. استفاده از این بازی ها در خارج از خانه، فضای متفاوتی از کار با آن در داخل خانه ایجاد می کند و ظرفیت های تازه ای را می آفریند.

  1 2 3