فکرانه

فیلترهای اعمال شده :
شناخت علوم و طبیعت
فقط نمایش کالاهای موجود
جستجو کنید
محدوده قیمت
از
37,000
تومان
تا
12,450,000
تومان

بازی های ساختنی

 

شناخت علوم و طبیعت

کودکان، اساسا کنجکاو و جستجوگر هستند. بنابر این به صورت طبیعی در انتخاب بسیاری از آنان، دسته بازی های علمی و شناختی، اولویت بالایی دارد. از طرف دیگر، از آنجا که در طراحی و ابداع بازی های از نوع شناخت علوم و طبیعت(Science & Nature)، موضوع شناخت و رمزگشایی از قوانین طبیعت نهفته است، برای گروه های سنی مختلف می تواند جذابیت ویژه ای داشته باشد.

  1 2