فکرانه

فیلترهای اعمال شده :
عروسک و ایفای نقش
فقط نمایش کالاهای موجود
جستجو کنید
محدوده قیمت
از
38,000
تومان
تا
2,500,000
تومانبازی های ساختنی

 

عروسک و ایفای نقش

کودکان با شبیه سازی زندگی واقعی با ابزارهای نمادین و کوچک شده، مهارت های زندگی آینده را تمرین و بازسازی می کنند. تصور کنید چه اتفاقات بزرگی در استفاده از بازی ها نهفته است... تقویت مهارت های کلامی، ایفای نقش های اجتماعی، حل مساله،... در قالب بازی و نشاط. دربازی های از نوع عروسک و ایفای نقش(Dolls & Dollhouses) در محیط های عمومی و رویدادهای اجتماعی هم می توان استفاده کرد. 

  1 2 3 4 5  ...