فکرانه

فیلترهای اعمال شده :
ساخت قلمرو
فقط نمایش کالاهای موجود
جستجو کنید
محدوده قیمت
از
134,000
تومان
تا
500,000
تومانبازی های دورهمی(Party Game)

ساخت قلمرو

در این رده از بازی های بردگیم (Territory or City Building) بازیکنان در طول بازی در تلاش هستند تا قلمروی را برای خود ساخته یا به دست آورند که بیشترین کارایی، سود یا قدرت را درراستای اهداف بازی برای بازیکن به وجود آورد