فکرانه

فیلترهای اعمال شده :
استنتاجی
فقط نمایش کالاهای موجود
جستجو کنید
محدوده قیمت
از
38,000
تومان
تا
500,000
تومان

بازی های دورهمی(Party Game)

 

بازی های استنتاجی

هستند که در آن بازیکنان باید با استفاده از داده ها و شواهدی که به مرور در بازی وارد میشوند  نتایجی را استنباط کرده و به نفع خود استفاده کنند. این استنباط و استنتاج می تواند از طریق حذف گزینه های محتمل با استفاده از شواهد مشخص شده در بازی یا رفتار و بازی سایر بازیکنان به دست آید.

  1 2