فکرانه

فیلترهای اعمال شده :
اقتصاد و سیاست
فقط نمایش کالاهای موجود
جستجو کنید
محدوده قیمت
از
80,000
تومان
تا
480,000
تومان

بازی های دورهمی(Party Game)

 

اقتصاد و سیاست

بازی هایی با موضوع سیاست (Political) بازیکنان را ترغیب می کند تا با استفاده از موقعیت و اقتدار شخصیت اختصاص یافته خود در بازی، فعالیت ها و اتفاقات سیاسی را در بازی رقم بزنند. در بازی های اقتصادی )economic) با شبیه سازی نوع بازار، سیستم تولید ، توزیع و تجارت، توسط بازیکنان توسعه و مدیریت می شود. در این نوع از بازی ها بازیکنان برای موفقیت نیاز به مهارت در مدیریت منبع دارند.

  1