فکرانه

بازی زیرخاکی (فروش عمده و تک) Zirkhaki

2 - 4 نفره
15 دقیقه
12 سال به بالا
به زودی
مشخصات
قیمت
ارسال سفارش های بالای مبلغ 2,000,000 تومان رایگان است.

این زمین پر از گنج است
شجاع باش و خاک ها را کنار بزن و تا میتوانی گنج های نهفته بدست بیاور، اما مراقب باش!
اگر زیاد حرص بزنی ممکن است همه داشته هایت را از دست بدهی!!بازی کاریت و فکری زیرخاکی پر از تعلیق است که در آن هر بازیکن در نقش یک جوینده‌ ی اشیای گرانبها، با یکی یکی رو کردن کارتهای گنج تلاش میکند تا بیشترین گنج را بدست بیاورد.
هر کارت تازه ای که روو کند، اگر متفاوت باشد، گنجش افزون میشود و اگر تکراری باشد هر چه از زیر خاک در آورده بوده از چنگش میرود و نوبتش هم میسوزد.
پس بفرما، اگر جراتش را داری یک کارت دیگر بکش...