فکرانه

En
تصویر

در این بازی بچه ها تلاش می کنند توپ را در مسیر های مشخص هدایت کنند.

بازی 1: ماز خانگی

در یک تجربه لذت بخش با کمک بچه ها ماز خانگی ساختیم...

 📦✂️با استفاده از یک جعبه و چسب و قیچی و مقداری گل به راحتی میتوانید با کمک بچه ها یک ماز خانگی درست کنید. کودکان از بازی با این اسباب بازی جذاب که خودشان در ساختنش نقش داشته اند بسیار لذت خواهند برد!


1⃣ قسمت در یک جعبه را ببرید و یک قسمت جعبه هم سوراخی ایجاد کنید.

2⃣ با استفاده از در جعبه چند نوار باریک ببرید و از آنها به عنوان دیواره های ماز استفاده کنید

3⃣ دیواره ها را با چسب 5سانتی به داخل جعبه بچسبانید

4⃣ با استفاده از گل، چند توپ کوچک درست کنید و بگذارید خشک شوند (در صورت تمایل رنگ هم بزنید)

5⃣ ماز شما آماده است! کافی است از کودکان بخواهید با بالا و پایین کردن طرفین جعبه توپ را از نقطه شروع به سمت سوراخ جعبه هدایت کنند. همچنین میشود چند کودک همزمان با آن بازی گروهی کنند. هر طرف جعبه را یکی از بچه ها میگیرد و با هم توپ را به سمت سوراخ هدایت میکنند.

 

 

 
تاریخ : 1399/10/21